محصولات

 

آشکارسازهای معمول آتش

آشکارساز آتش D9000 SR / آشکارساز نوری دود آشکارساز معمولی دود گواهی: EN 54-7؛ ولتاژ تغذیه: (9-30) V / DC مصرف برق در شرایط کاری: ≤ 130 میکرون مصرف در شرایط آتش: 20 mA / 24V DC راهنمای گواهی نامه اعلامیه عملکرد آشکارساز آتش آشکارساز  حرارت/ D9000 T آشکارساز گرمایی آتش معمولی گواهی EN 54-5؛ […]
نوشته شده در
منتشر شده در محصولات