محصولات

آشکارسازهای معمول آتش

آشکارسازهای معمول آتش

آشکارساز آتش

D9000 SR / آشکارساز نوری دود

 • آشکارساز معمولی دود
 • گواهی: EN 54-7؛
 • ولتاژ تغذیه: (9-30) V / DC
 • مصرف برق در شرایط کاری: ≤ 130 میکرون
 • مصرف در شرایط آتش: 20 mA / 24V DC

راهنمای گواهی نامه اعلامیه عملکرد

آشکارساز آتش

آشکارساز  حرارت/ D9000 T

 • آشکارساز گرمایی آتش معمولی
 • گواهی EN 54-5؛
 • D9000 T A1R / سرعت تشخیص افزایش حرارت؛
 • D9000 T A1S / آشکارساز گرمایی دمای ثابت؛
 • ولتاژ تغذیه: (30-9) V / DC؛
 • مصرف برق در شرایط کاری: ≤ 130 μA؛
 • مصرف در شرایط آتش: 20 mA / 24V DC.
نوشته شده در
منتشر شده در محصولات