طراحی نرم افزاری

طراحی نرم افزاری

تست قطعات الکترونیک

تست قطعات الکترونیک

کالیبراسیون و تست

کالیبراسیون و تست

تولید وارائه طیف وسیعی از محصولات نوآورانه در زمینه مهندسی حفاظت از حریق

فروش، تحقیق، توسعه و تولید قطعات الکترونیک در زمینه سیستمهای حفاظتی و اتوماسیون ساختمان و صنعتی

طراحی و تولید تجهیزات میکروپروسسوری برای سیستمهای کشف و اعلام حریق

طراحی و تولید کنترل کننده مبتنی بر میکروپروسسور برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و کنترل عملگرهای ورودی

تست تمام تجهیزات کشف و اعلام حریق براساس استاندارد EN54

تست سازگاری الکترومغناطیسی، اثرات زیست محیطی و ایمنی الکتریکی